เจ้าหนี้การค้า คือ (Accounts Payble)

Click to rate this post!
[Total: 172 Average: 5]

เจ้าหนี้การค้า หมายถึง หนี้สิน ที่กิจการต้องจ่ายสำหรับสินค้าหรือบริการที่ได้รับหรือบริการที่ได้รับตามใบเรียกเก็บเงิน หรือตามข้อตกลงอย่างเป็นทางการกับผู้ขายสินค้า หรือผู้ให้บริการ

ตัวอย่างการบันทึกบัญชี เจ้าหนี้การค้า

1.เมื่อกิจการซื้อสินค้าเป็นเงินเชื่อ\"\" 2.เมื่อกิจการจ่ายชำระหนี้สินด้วยเงินสด \"\"

(Visited 13 times, 1 visits today)

Leave a Comment

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น

Scroll to Top