ภาษีธุรกิจเฉพาะค้างจ่าย คือ

Click to rate this post!
[Total: 106 Average: 5]

ภาษีธุรกิจเฉพาะค้างจ่าย หมายถึง การค้างภาษีทางอ้อมที่เก็บจากฐานบริโภคทั่วไปภายในประเทศไทย โดยจะจัดเก็บจากการประกอบกิจการเฉพาะอย่าง เช่นกิจการที่มีรายได้จากค่าเช่า จะตั้งบัญชีนี้ เป็นต้น
ตัวอย่างการบันทึกบัญชี ภาษีธุรกิจเฉพาะค้างจ่าย
1.เมื่อกิจการต้องรับรู้ค่าภาษีธุรกิจเฉพาะในงวดบัญชีนั้นแต่ยังไม่ได้ชำระ\"\"2.เมื่อกิจการชำระค่าภาษีธุรกิจเฉพาะ\"\"

(Visited 13 times, 1 visits today)

Leave a Comment

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น

Scroll to Top