รับจดทะเบียนบริษัท ปทุมธานี ธัญบุรี รังสิต คลองหลวง ลำลูกกา ลาดหลุมแก้ว

Click to rate this post!
[Total: 148 Average: 5]

รับจดทะเบียนบริษัท ปทุมธานี ธัญบุรี รังสิต คลองหลวง ลำลูกกา ลาดหลุมแก้ว

รับจดทะเบียนบริษัท ปทุมธานี

ถ้าหากว่าคุณกำลังมองหา บริษัท รับทำบัญชี ปทุมธานี อยู่ละก็ เราคิดว่าคุณกำลังเข้ามาทุกทางอย่างแน่นอน
เพราะ บริษัท ปังปอน จำกัด เป็นผู้เชี่ยวชาญทางด้าน รับทำบัญชี โดยเฉพาะ
รับทำบัญชี ราคาถูก เริ่มต้น เพียง 2,000 บาท ต่อเดือน
รับ จดทะเบียน บริษัท ปทุมธานี ผู้ ตรวจ สอบ บัญชี ปทุมธานี
รับทำบัญชี ปทุมธานี ให้บริการและที่ปรึกษางานตรวจสอบภายในองค์กรปทุมธานี , วางระบบบัญชี-ภาษีอากร ปทุมธานี ระบบการเงิน ปทุมธานี ที่ปรึกษาทางการเงิน ปทุมธานี
ประเภทบริการ:
-ตรวจสอบบัญชี ปทุมธานี
-ตรวจสอบกิจการภายใน ปทุมธานี
วางระบบบัญชี ปทุมธานี
ที่ปรึกษาทางการเงิน ปทุมธานี
วางระบบการควบคุมภายใน ปทุมธานี

โทร. 081-931-8341

\"\"


บริการของเรามีอะไรบ้าง ?

เราคือ บริษัท รับทำบัญชี ปทุมธานี ที่มีการบริการครบวงจร และ เรายินดีให้คำปรึกษาก่อนเริ่มงาน

 • รับตรวจสอบบัญชี
 • รับจัดทำบัญชีและยื่นภาษี ภงด.1 , ภงด.3 , ภงด.53
 • รับปรึกษาด้านกฎหมาย จดทะเบียนประกันสังคม
 • จองชื่อบริษัท เพื่อไม่ให้ชื่อของบริษัทท่านไปซ้ำกับท่านอื่น จองก่อนได้ก่อน เราจึงดำเนินการเพียงวันเดียว
 • จดทะเบียนจัดตั้งบริษัท เช่น บริษัทจำกัด ห้างหุ้นส่วน ร้านค้า ทะเบียนการค้า และทะเบียนพาณิชย์

บริษัทรับทำบัญชี ปทุมธานี ปังปอน ยินดีบริการให้กับทุกท่าน !!

โทร. 081-931-8341

\"\"

ทำไมจ้างทำบัญชี ปทุมธานี กับเรา

 • เพื่อลดค่าใช้จ่ายในการจ้างพนักงานบัญชี
 • ลดปัญหาทางด้านการเสี่ยง ของการลาออกของพนักงานรับทำบัญชี
 • ลดความเสี่ยงทางด้านการทำงานผิดพลาด เพราะอาจจะอ่อนประสบการณ์
 • ทางบริษัทรับทำบัญชี ปทุมธานี จากปังปอน จะคอยให้คำแนะนำ สามารถสู้กับคู่แข่งและไม่อัดงบประมาณจนเกิดการขาดทุน
 • จ่ายภาษีถูกลง ประหยัดภาษีอากร ลดความเสี่ยงต่อการถูกตรวจสอบ
 • บริการจัดทำบัญชี ยื่นภาษีอากรถูกต้องตามระบบกรมสรรพากร ยื่นตามกำหนดหลีกเลี่ยงการเสียค่าปรับ

งานบริการด้านบัญชีทั่วไปปทุมธานี
– บริการจัดทำบัญชีงบดุล งบกำไรขาดทุน สิ้นปี ปทุมธานี โดยผู้สอบบัญชีและผู้ตรวจสอบบัญชีรับอนุญาต (CPA)
– จัดทำประมาณการครึ่งปีปทุมธานี แบบ ภ.ง.ด. 51 และ สรุปแบบ ภ.ง.ด.50 สิ้นปี พร้อมยื่นนำส่งกรมสรรพากร
– บริการจัดทำรายงาน ภาษีซื้อ-ภาษีขาย ประจำเดือนพร้อมยื่นแบบภาษีมูลค่าเพิ่ม (ภ.พ.30) ปทุมธานี
– บริการจัดทำบัญชีสมุดรายรับ-จ่าย รายวันซื้อ-ขาย รายวันทั่วไป และสมุดบัญชีแยกประเภททั่วไป ปทุมธานี
– บริการจัดทำเงินเดือนและนำส่งประกันสังคม ปทุมธานี แจ้งเข้าแจ้งออก
– บริการให้คำปรึกษา วางระบบเอกสาร-บัญชี-ภาษีอากร ให้ถูกต้องเป็นที่ยอมรับของกรมสรรพากร
บริการงานทะเบียน ปทุมธานี
– รับจดทะเบียนจัดตั้งบริษัท ปทุมธานี, รับจดทะเบียน หจก. ห้างหุ้นส่วนจำกัด ปทุมธานี , รับจดทะเบียนร้านค้า ปทุมธานี จดทะเบียนเปลี่ยนแปลง หรือ ยกเลิก
– จดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม ปทุมธานี ภ.พ.30, ภ.ธ.40, ขอมีบัตรประจำตัวผู้เสียภาษีอากร
วัตถุประสงค์ :
1. เพื่อให้งานบัญชีและการเงินมีความถูกต้อง ครบถ้วนและทันเหตุการณ์
2. เพื่อให้มีระบบการควบคุมภายในที่มีประสิทธิภาพ ภายใต้ค่าใช้จ่ายที่เหมาะสม
3. เพื่อเรียกดูรายงานต่างๆ ได้ทันที
4. เพื่อให้สามารถติดต่อกับธนาคารในการขอสินเชื่อและเป็นลูกหนี้ที่ดี
ระบบการควบคุมภายใน
วางระบบและให้คำแนะนำเกี่ยวกับโครงสร้างองค์กร (Organization Structure) และนโยบายด้านบัญชีและการเงิน
-ด้านบัญชี : ให้คำแนะนำเรื่อง หลักการบัญชีที่ถูกต้องเพื่อให้งบการเงินเป็นไปตามหลักการบัญชี
-ด้านการเงิน : ให้คำแนะนำเรื่องการขอสินเชื่อกับธนาคาร &การวางระบบการเงินเพื่อเสริมสภาพคล่อง & จัดทำงบประมาณ
-ด้านการควบคุมภายใน : ให้คำแนะนำเพื่อป้องกันการทุจริตและความผิดพลาดภายในกิจการ ส่งเสริมให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการปฏิบัติงานขององค์กร เนื่องจากการตรวจสอบภายในเป็นการประเมิน วิเคราะห์ จึงเป็นข้อมูลสำคัญช่วยปรับปรุงให้รัดกุม ลดความซ้ำซ้อน ลดเวลาและค่าใช้จ่าย

โทร. 081-931-8341

\"\"

(Visited 11 times, 1 visits today)

Leave a Comment

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น

Scroll to Top