เช็คจ่ายล่วงหน้า คือ (Prepaid check)

Click to rate this post!
[Total: 70 Average: 5]

เช็คลงวันที่ล่วงหน้า หมายถึง เช็คที่ระบุวันที่ที่สามารถขึ้นเงินได้ สามารถใช้ได้ทั้ง รับชำระหนี้ หรือ จ่ายชำระหนี้
ตัวอย่างการบันทึกบัญชี เช็คจ่ายล่วงหน้า
1.เมื่อกิจการซื้อสินค้าเป็นเงินเชื่อ\"\"2.เมื่อกิจการสั่งจ่ายเช็คให้กับเจ้าหนี้การค้า\"\"3.เมื่อเจ้าหนี้นำเช็คไปขึ้นเงินที่ธนาคารแล้ว\"\"

(Visited 11 times, 1 visits today)

Leave a Comment

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น

Scroll to Top