เจ้าหนี้เงินกู้ยืมกรรมการ คือ (Payable to borrowers)

Click to rate this post!
[Total: 134 Average: 5]

เจ้าหนี้เงินกู้ยืมกรรมการ หมายถึง เงินที่บริษัท ทำการกู้ยืมจากกรรมการบริษัท เพื่อนำไปใช้

ตัวอย่างการบันทึกบัญชี เจ้าหนี้เงินกู้ยืมกรรมการ

1.เมื่อกรรมการมีเงินมากพอที่ให้บริษัทกู้ยืม บันทึกบัญชีตามนี้\"\"

(Visited 8 times, 1 visits today)

Leave a Comment

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น

Scroll to Top