เช็คลงวันที่ล่วงหน้า คือ (Advance check)

Click to rate this post!
[Total: 116 Average: 5]

เช็คลงวันที่ล่วงหน้า หมายถึง เช็คที่ระบุวันที่ที่สามารถขึ้นเงินได้ สามารถใช้ได้ทั้ง รับชำระหนี้ หรือ จ่ายชำระหนี้
ตัวอย่างการบันทึกบัญชี เช็คลงวันที่ล่วงหน้า
1.เมื่อกิจการเกิดรายได้ แต่ยังไม่ได้รับเงิน\"\"
2.เมื่อกิจการรับชำระหนี้ด้วยได้รับเช็ค
\"\"
3.เมื่อกิจการนำเช็คขึ้นเงินที่ธนาคาร
\"\"

(Visited 27 times, 1 visits today)

Leave a Comment

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น

Scroll to Top