เงินฝากธนาคาร คือ (Deposit)

Click to rate this post!
[Total: 132 Average: 5]

เงินฝากธนาคาร เป็นเงินประเภทที่ใช้จ่ายในกิจการ มีลักษณะเป็นเงินฝากกระแสรายวัน หรือเป็นรายการเทียบเท่าเงินสด
ตัวอย่างการบันทึกบัญชี เงินฝากธนาคาร
1.เมื่อรับชำระค่าบริการด้วยการโอนเข้าบัญชีธนาคารของกิจการ
\"\"
2.เมื่อกิจการเบิกเงินสดออกจากกิจการ
\"\"
3.เมื่อกิจการจ่ายชำระด้วยการ โอนเงินออกจากบัญชีกระแสรายวัน
\"\"
4.เมื่อกิจการนำเงินสดฝากเข้า บัญชีกระแสรายวันของกิจการ
\"\"

(Visited 7 times, 1 visits today)

Leave a Comment

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น

Scroll to Top