รายได้รับล่วงหน้า คือ (Unearned Income)

Click to rate this post!
[Total: 90 Average: 5]

 

รายได้รับล่วงหน้า หมายถึง เงินที่กิจการรับมาทั้งจำนวน หรือบางส่วน แต่กิจการยังไม่ได้สินค้า หรือให้บริการแก่ลูกค้าจนครบเสร็จสมบูรณ์ แต่ต้องทำการรับรู้จำนวนเงินที่กิจการได้รับมา จึงต้องเกิดชื่อบัญชี \”รายได้รับล่วงหน้า\”

ตัวอย่างการบันทึกบัญชี รายได้รับล่วงหน้า

1.เมื่อกิจการได้รับเงินมาเต็มจำนวนของมูลค่าการให้บริการ คือ 50,000 บาท แต่กิจการยังไม่ได้ให้บริการ\"\"2.เมื่อกิจการให้บริการแล้วเสร็จ 25% ของ มูลค่าเต็ม\"\"3.เมื่อกิจการให้บริการครบจนเต็มจำนวน 50,000 บาท\"\"

(Visited 1 times, 1 visits today)

Leave a Comment

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น

Scroll to Top