ภาษีขาย คือ (Vat)

Click to rate this post!
[Total: 117 Average: 5]

ภาษีขาย หมายถึง ภาษีมูลค่าเพิ่มที่ผู้ประกอบการจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม (เข้าระบบภาษี) ได้จ่ายให้กับผู้รับสินค้าหรือผู้ให้บริการ ที่เป็นผู้จดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม (อยู่ในระบบภาษี) เมื่อขายสินค้า หรือได้รับค่าบริการเพื่อใช้ในการประกอบกิจการของตน
ตัวอย่างการบันทึกบัญชี ภาษีขาย
1.เมื่อกิจขายสินค้า หรือ ให้บริการ
\"\"2.เมื่อกิจการปิดบัญชีภาษีซื้อ-ภาษีขาย\"\"
บทความจาก ภาษีขาย คือ

(Visited 9 times, 1 visits today)

Leave a Comment

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น

Scroll to Top