ที่ดิน คือ (land)

Click to rate this post!
[Total: 136 Average: 5]

ที่ดิน หมายถึงทรัพย์สินที่เป็นอสังหาริมทรัพย์ หรือทรัพย์สินที่ไม่สามารถเคลื่อนย้ายได้ การครอบครองที่ดิน ต้องมีหลักฐานเอกสารต่างๆ ที่ออกให้โดยหน่วยงานราชการ เช่น โฉนดที่ดิน, นส.3, หรือหนังสือสิทธิ์อื่นๆ ที่ดิน เป็นที่พื้นที่ที่สามารถเข้าทำประโยชน์ได้
ตัวอย่างการบันทึกบัญชี ที่ดิน
1.เมื่อกิจการซื้อที่ดินด้วยเงินสด\"\"2.เมื่อกิจการซื้อที่ดินด้วยการจ่ายผ่านธนาคารกระแสรายวัน\"\"3.เมื่อกิจการได้รับที่ดินจากการติดหนี้เจ้าหนี้เงินกู้ยืมจากธนาคาร\"\"

(Visited 5 times, 1 visits today)

Leave a Comment

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น

Scroll to Top