ค่าใช้จ่ายรอตัดบัญชี คือ ( Deferred Costs )

Click to rate this post!
[Total: 66 Average: 5]

ค่าใช้จ่ายรอตัดบัญชี (Deferred Costs) หมายถึง ค่าใช้จ่ายเพื่อการบริการ หรือ สินทรัพย์ที่จะได้รับประโยชน์ในอนาคตนานกว่าหนึ่งงวดบัญชี เช่น ค่าโฆษณา ค่าใช้จ่ายในการค้นคว้าทดลองและพัฒนาผลิตภัณฑ์
\"\"

(Visited 3 times, 1 visits today)

Leave a Comment

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น

Scroll to Top